Expertise diensten

Expertisepool Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland

Team Passend Onderwijs is onderdeel van de expertisepool van Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland. Vanuit de verschillende scholen van het SWV wordt er specifieke expertise aangeboden aan de reguliere scholen.

De experts uit de expertise pool in het kort:

(voor verder informatie wie u vanuit het samenwerkingsverband hiervoor kan benaderen kijk op de website:  https://www.passendonderwijs-zk.nl ), daar staan alle contactpersonen vanuit de verschillende expertises.

 

SO zeer moeilijk lerende kinderen

Heb je een vraag over het afstemmen op de onderwijsbehoeften van zeer moeilijk lerende kinderen op jouw school? Of wil je op een andere manier gebruik maken van de expertise uit dit type onderwijs? Zoek dan contact met de experts van de Voorthuizenschool of de Schelp.

 

HB specialisten

Heb je een vraag over hoog- of meer begaafde leerlingen, als leerkracht, als team of als intern begeleider, of heb je een vraag over het aanbod voor deze leerlingen, of bijvoorbeeld de effectieve inzet van materiaal, dan kun je ondersteuning krijgen van één van onze HB specialisten. Stuur een mail naar onderwijsconsulent Willeke Heijkoop via w.heijkoop@po-zk.nl

 

Consulenten gedrag

Heb je een vraag over gedrag, welbevinden, sociaal-emotionele ontwikkeling en/of groepsvorming, dan kan je je ook dit schooljaar wenden tot de consulenten gedrag. Het team bestaat uit onze vaste consulenten Wendela Weel en Nienke Bolderheij én drie tijdelijk aan ons verbonden gedragsspecialisten. Hulpvragen kunnen afkomstig zijn van een leerkracht, een intern begeleider of een team.

Wil je een consulent gedrag of gedragsspecialist langs laten komen bij jullie op school, stuur dan een mail naar w.weel@po-zk.nl

 

Internationale taalklas (ITK)

Heb je een vraag over afstemmen op de onderwijsbehoeften van een nieuwkomer, die de Nederlandse taal nog onvoldoende machtig is of die op dit gebied nog extra ondersteuning kan gebruiken? Neem dan contact op met de experts van de Internationale Taalklas (ITK) en het daaraan gekoppelde centrum Haarlem Taal.

 

Integrale Kind Centra (IKC’s)

Heb je een vraag over het afstemmen op de onderwijsbehoeften van leerlingen met problemen op het gebied van leren of gedragsproblemen als gevolg van ontwikkelingsproblematiek, of een combinatie daarvan? Zoek dan contact met de experts van een van de integrale kind centra (IKC’s) in ons samenwerkingsverband.

 

SO Epilepsie+

Heb je een vraag over afstemmen op de onderwijsbehoeften van (zeer) moeilijk lerende kinderen, leerlingen met een lichamelijke beperking en/of epilepsie, of over leerlingen met medische of neurologische aandoeningen. Zoek dan contact met de experts van de Waterlelie.

 

Consulenten Langdurig Zieke Kinderen (LZK)

Heb je een vraag over de afstemming op de onderwijsbehoeften van een chronisch of langdurig zieke leerling, neem dan contact op, via een mail, met een van onze consulenten LZK (ook wel OZL – onderwijsondersteuning aan zieke leerlingen)

 

Visio

Heb je een vraag over het afstemmen op de onderwijsbehoeften van slechtziende of blinde leerlingen? Of wil je op een andere manier gebruik maken van de expertise uit cluster 1 onderwijs? Zoek dan contact met de experts van Visio.

 

Auris

Heb je een vraag over het afstemmen op de onderwijsbehoeften van kinderen met spraak-taal problematiek of met gehoorproblemen? Of wil je op een andere manier gebruik maken van de expertise uit het cluster 2 onderwijs? Zoek dan contact met de experts van Auris.

 


Landelijk expertisecentra:

Wilt u meer informatie over leerlingen met een langdurig ziekte, taal-spraak-gehoor problematiek, of visus problemen kijk dan op de websites van de volgende organisaties:

Heb je een leerling in de klas met een chronische ziekte en ben je opzoek naar meer informatie hierover? Bezoek dan de website van Ziezon: www.ziezon.nl

Hier vindt u informatie en het laatste nieuws over ziek zijn en onderwijs.

Op de site is veel praktische informatie te vinden over de onderwijsondersteuning aan zieke leerlingen. Daarnaast kunt u brochures downloaden over verschillende ziektebeelden met informatie over de gevolgen van deze ziektes voor het leerproces en concrete aandachtspunten voor school en leraar.

Auris Dienstverlening biedt ondersteuning in het regulier onderwijs. Leerlingen die slechthorend of doof zijn, of een taalontwikkelingsstoornis hebben, krijgen begeleiding op hun eigen school. Auris Dienstverlening biedt ambulante ondersteuning in het primair en het voortgezet onderwijs/mbo.

Voor meer informatie E-mail: Aurisdienstverleninghaarlem@auris.nl

www.auris.nl

Telefoon: (023) 707 80 62

Ambulante begeleiding in regulier onderwijs en speciaal onderwijs:

Als slechtziend of blind kind naar een school in de buurt gaan? Dat kan met ambulante onderwijskundige begeleiding (aob) in het reguliere onderwijs. Zo kan een kind in de natuurlijke leefomgeving naar school, het kan een eigen vriendenkring opbouwen dichtbij huis en het kan stapsgewijs leren om zelfstandig naar school te gaan. Uitgangspunt is: regulier waar het kan, speciaal waar het moet.

Wij bieden begeleiding aan slechtziende en blinde leerlingen van vier tot twintig jaar. Begeleiding op het mbo, hbo en wo loopt tot dertig jaar.

Voor meer informatie kijk op de website:

Begeleiding in regulier onderwijs en speciaal onderwijs: aob

 


Meer weten over Team Passend Onderwijs en wat we voor jouw school kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op voor vragen of meld gelijk een leerling aan bij ons expertise team.

 

 

 

 

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Scroll to top